Kyläläisten omistuksessa oleva kylätalo jo vuodesta 2003

HEINOLAN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2019 jäsenmaksu on 5 euroa. Maksun voi suorittaa joko käteisellä Kyläpirtille tai kyläyhdistyksen tilille FI62 1007 3000 2183 34, viiteteksti: JÄSENMAKSU.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Haluan liittyä Heinolan kirkonkylän kyläyhdistyksen jäseneksi: